Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 110

1 (По слав. 109) Псалм на Давид. Каза ГОСПОД на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато направя враговете Ти подножие под краката Ти.

2 ГОСПОД ще простре от Сион скиптъра на силата Ти: Владей сред враговете Си!

3 Народът Ти ще бъде готов в деня на силата Ти. В свято великолепие от скута на зората ще са за Теб като росата Твоите млади.

4 ГОСПОД се закле и няма да се разкае: Ти си свещеник до века според Мелхиседековия чин!

5 Господ е от дясната Ти страна, Той ще съкруши царе в деня на яростта Си.

6 Ще съди между народите, ще изпълни земята с трупове, ще разбие главата на владеещия над много земи.

7 На пътя ще пие от потока, затова ще вдигне глава.

Continuar Lendo