Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 6

1 За първия певец. На струнни инструменти. На шеминит. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, не ме обвинявай в гнева Си и не ме наказвай в яростта Си!

2 Смили се за мен, ГОСПОДИ, защото съм немощен; изцели ме, ГОСПОДИ, защото костите ми са смутени.

3 Душата ми е много ужасена, но Ти, ГОСПОДИ — докога?

4 Върни се, ГОСПОДИ, избави душата ми, спаси ме заради Своята милост!

5 Защото в смъртта няма възпоменание за Теб, кой ще Те слави в Шеол?

6 Уморих се от стенанието си, всяка нощ обливам леглото си, със сълзите си измокрям постелката си.

7 Окото ми повехна от скръб, остаря заради всичките ми врагове.

8 Махнете се от мен, всички вие, които вършите беззаконие, защото ГОСПОД е чул гласа на плача ми.

9 ГОСПОД е чул молбата ми, ГОСПОД ще приеме молитвата ми.

10 Да се посрамят и много да се ужасят всичките ми врагове, да се върнат назад, да се посрамят внезапно!

Continuar Lendo