Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 45

1 (По слав. 44) За първия певец. По музиката на Кремовете. Маскил на Кореевите синове. Любовна песен. Сърцето ми прелива от благо слово, казвам стиховете си на Царя, езикът ми е перо на бързописец.

2 Ти си по-красив от човешките синове, на устните Ти е изляна благодат, затова Бог Те е благословил до века.

3 Препаши меча Си на бедрото Си, Силни, в славата Си и величието Си!

4 И във величието Си язди победоносно заради истината и кротостта, и правдата; и десницата Ти ще Те учи на страшни неща.

5 Стрелите Ти са остри — под Теб народи падат — в сърцето на враговете на царя.

6 Престолът Ти, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

7 Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с масло на радост повече от Твоите събратя.

8 На смирна и алое, и касия ухаят всичките Ти дрехи; от дворци от слонова кост Те радват струнни инструменти.

9 Царски дъщери са сред Твоите почтени; отдясно Ти стои царицата в офирско злато.

10 Слушай, дъще, внимавай и приклони ухото си: забрави и народа си, и бащиния си дом.

11 И Царят ще пожелае красотата ти, защото Той е твоят Господар — и поклони Му се!

12 И тирската дъщеря с подарък, и богатите сред народа ще търсят твоето благоволение.

13 Царската дъщеря е всеславна вътре в двореца; облеклото й е златотъкано.

14 Ще я доведат при Царя с извезани дрехи; нейните дружки, девиците, които я следват, ще бъдат доведени при Тебе.

15 С веселие и ликуване ще бъдат доведени; ще влязат в двореца на царя.

16 Вместо бащите ти ще бъдат синовете ти; ще ги поставиш за князе по цялата земя.

17 Ще направя името ти да се помни във всички поколения, затова народите ще те хвалят за вечни векове.

Continuar Lendo