Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 135

1 (По слав. 134) Алилуя! Хвалете Името на ГОСПОДА! Хвалете Го, вие, ГОСПОДНИ слуги,

2 които стоите в ГОСПОДНИЯ дом, в дворовете на дома на нашия Бог!

3 Хвалете ГОСПОДА, защото ГОСПОД е благ, пейте псалми на Името Му, защото това е приятно!

4 Защото ГОСПОД избра Яков за Себе Си, Израил — за Свое притежание.

5 Защото аз зная, че ГОСПОД е велик и че нашият Господ е над всички богове.

6 ГОСПОД прави всичко, което Му е угодно, в небесата и на земята, в моретата и във всички дълбини.

7 Издига пћрите от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда вятъра от съкровищниците Си.

8 Порази египетските първородни, от човек до животно.

9 Изпрати знамения и чудеса сред теб, Египет, върху фараона и всичките му слуги.

10 Порази големи народи и изби мощни царе —

11 аморейския цар Сион и васанския цар Ог, и всичките царства на Ханаан.

12 И даде земята им за наследство, за наследство на Своя народ Израил.

13 Твоето Име, ГОСПОДИ, е вечно, споменът Ти, ГОСПОДИ — във всички поколения.

14 Защото ГОСПОД ще съди народа Си и ще окаже милост на слугите Си.

15 Идолите на народите са сребро и злато, произведение на човешки ръце.

16 Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат;

17 уши имат, но не чуват; и няма дъх в устата им.

18 Онези, които ги правят, ще станат като тях, всеки, който се уповава на тях.

19 Благославяйте ГОСПОДА, доме израилев! Благославяйте ГОСПОДА, доме Ааронов!

20 Благославяйте ГОСПОДА, доме левиев! Вие, които се боите от ГОСПОДА, благославяйте ГОСПОДА!

21 Благословен да бъде от Сион ГОСПОД, който обитава в Ерусалим! Алилуя!

Continuar Lendo