Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 138

1 (По слав. 137) Псалм на Давид. Ще Те славя от все сърце, ще Ти пея псалми пред боговете.

2 Ще се поклоня към светия Ти храм и ще славя Името Ти за милостта Ти и за верността Ти, защото си възвеличил словото Си над цялото Си Име.

3 В деня, когато извиках, Ти ми отговори; направи ме дръзновен със сила в душата ми.

4 Всички земни царе ще Те прославят, ГОСПОДИ, когато чуят думите на устата Ти.

5 Ще възпяват ГОСПОДНИТЕ пътища, защото велика е ГОСПОДНАТА слава.

6 Защото ГОСПОД е възвишен, но гледа смирения, а гордия познава отдалеч.

7 Ако ходя сред бедствие, Ти ще ме пазиш жив, ще простреш ръката Си против яростта на враговете ми и ще ме спаси десницата Ти.

8 ГОСПОД ще извърши, което е потребно за мен. Твоята милост, ГОСПОДИ, е вечна. Не оставяй делата на ръцете Си!

Continuar Lendo