Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 26

1 (По слав. 25) Псалм на Давид. Отсъди ми, ГОСПОДИ, защото съм ходил в непорочността си! Уповах се на ГОСПОДА и няма да се поклатя.

2 Провери ме, ГОСПОДИ, и ме изпитай, очисти вътрешностите ми и сърцето ми.

3 Защото Твоята милост е пред очите ми и ходя в истината Ти.

4 Не съм седял с лъжливи хора и няма да отида с лицемери.

5 Мразя събранието на злодеите и няма да седна с безбожните.

6 Ще измия в невинност ръцете си и ще обиколя олтара Ти, ГОСПОДИ,

7 за да издигна глас на благодарност и да разкажа за всички Твои чудеса.

8 ГОСПОДИ, възлюбих жилището на дома Ти и мястото, където славата Ти обитава.

9 Да не грабнеш душата ми с грешниците, нито живота ми с кръвожадни мъже,

10 в чиито ръце има злодеяние, и чиято десница е пълна със подкуп!

11 А аз ще ходя в непорочността си — изкупи ме и ме помилвай!

12 Кракът ми стои на равно място; в събранията ще прославям ГОСПОДА.

Continuar Lendo