Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 63

1 (По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя.

2 Така съм се взирал в Тебе в светилището, за да видя Твоята мощ и Твоята слава.

3 Понеже Твоето милосърдие е по-добро от живота, устните ми ще Те хвалят.

4 Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.

5 Като с мас и тлъстина ще се насити душата ми и с радостни устни ще Те възхвалява устата ми,

6 когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните часове,

7 понеже Ти си бил помощта ми, и аз ще се радвам в сянката на Твоите криле.

8 Душата ми се прилепва към Теб, десницата Ти ме подкрепя.

9 А онези, които търсят душата ми, за да я погубят, ще потънат в дълбините на земята.

10 Ще бъдат предадени на силата на меча, ще бъдат дял на чакали.

11 А царят ще се зарадва в Бога; ще се хвали всеки, който се кълне в Него, а устата на онези, които говорят лъжи, ще бъдат запушени.

Continuar Lendo