Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 60

1 (По слав. 59) За първия певец. По музиката на Кремът. Свидетелство. Миктам на Давид. За поучение. Когато воюваше против арамейците от Месопотамия и арамейците от Сова и Йоав се върна и уби дванадесет хиляди едомци в Солната долина. Боже, отхвърлил си ни, разпръснал си ни, разгневил си се — възвърни ни отново!

2 Потресъл си земята, разцепил си я — изцели проломите й, защото се клати!

3 Оставил си народа Си да види мъчителни неща, с омайно вино си ни напоил.

4 Дал си знаме на онези, които Ти се боят — да се издига заради истината. (Села.)

5 За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!

6 Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот.

7 Мой е Галаад, мой е и Манасия, и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми.

8 Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си; приветствай Ме, филистимска земьо!

9 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?

10 Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?

11 Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.

12 Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.

Continuar Lendo