Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 60

1 Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;

2 Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.

3 Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!

4 Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.

5 A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.

6 Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.

7 Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!

8 Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:

9 Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm.

10 Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!

11 Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?

12 Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? [ (Psalms 60:13) Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. ] [ (Psalms 60:14) Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket. ]

Continuar Lendo