Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 60

1 60.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania; 60.2 Gdy walczył przeciw Syryjczykom Nacharaim, i przeciw Syryjczykom Soby; gdy się wrócił Joab, poraziwszy Edomczyków w dolinie solnej dwanaście tysięcy.

2 60.3 Boże! odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas, i rozgniewałeś się; nawróćże się zasię do nas.

3 60.4 Zatrząsnąłeś był ziemią, i rozsadziłeś ją; uleczże rozpadliny jej, boć się chwieje.

4 60.5 Okazywałeś ludowi twemu przykre rzeczy, napoiłeś nas winem zawrotu.

5 60.6 Ale teraz dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby ją wynieśli dla prawdy twej. Sela.

6 60.7 Aby byli wybawieni umiłowani twoi; zachowajże ich prawicą twoją, a wysłuchaj mię.

7 60.8 Bóg ci mówił w świętobliwości swojej; przeto się rozweselę, rozdzielę Sychem, i dolinę Sukkotską pomierzę.

8 60.9 Mojeć jest Galaad, mój i Manases, i Efraim moc głowy mojej; Juda zakonodawcą moim.

9 60.10 Moab miednicą do umywania mego; na Edoma wrzucę buty moje; ty, Palestyno! wykrzykaj nademną.

10 60.11 Któż mię wprowadzi do miasta obronnego? kto mię przyprowadzi aż do Edom?

11 60.12 Izali nie ty, o Boże! któryś nas był odrzucił, a nie wychodziłeś, Boże! z wojskami naszemi?

12 60.13 Dajże nam ratunek w utrapieniu; boć omylny ratunek ludzki.

13 60.14 W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, a on podepcze nieprzyjaciół naszych.

Continuar Lendo