Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 95

1 Pójdźcież, śpiewajmy Panu; wykrzykujmy skale zbawienia naszego.

2 Uprzedźmy oblicze jego z chwałą; psalmy mu śpiewajmy.

3 Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.

4 W jegoż rękach są głębokości ziemi, i wierzchy gór jego są.

5 Jegoż jest morze, bo je on uczynił; i ziemia, którą ręce jego ukształtowały.

6 Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym.

7 Onci jest zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego. Dziś, jeźli głos jego usłyszycie,

8 Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

9 Kiedy mię kusili ojcowie wasi, doświadczylić mię, i widzieli sprawy moje.

10 Przez czterdzieści lat miałem spór z tym narodem, i rzekłem: Lud ten błądzi sercem, a nie poznali dróg moich;

11 Którymem przysiągł w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego.

Continuar Lendo