Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 52

1 52.1 Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa nauczająca. 52.2 Gdy przyszedł Doeg Edomczyk, i oznajmił Saulowi, mówiąc: Dawid przyszedł do domu Achimelechowego.

2 52.3 Przeczże się chlubisz ze złości, o mocarzu! miłosierdzie Boże trwa każdego dnia.

3 52.4 Złe rzeczy myśli język twój, jako brzytwa ostra czyniąc zdradę.

4 52.5 Umiłowałeś złe, bardziej niż dobre; kłamstwo raczej mówisz, niż sprawiedliwość. Sela.

5 52.6 Umiłowałeś wszystkie słowa szkodliwe, i język zdradliwy.

6 52.7 Przetoż cię Bóg zniszczy na wieki; porwie cię, i wyrwie cię z przybytku, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.

7 52.8 To widząc sprawiedliwi będą się bali, i będę się z niego naśmiewali, mówiąc:

8 52.9 Otoż człowiek, który nie pokładał w Bogu siły swojej; ale ufając w mnóstwie bogactw swoich, zmacniał się w złości swej.

9 52.10 Aleć ja będę jako oliwa zielona w domu Bożym, bom nadzieję położył w miłosierdziu Bożem na wieki wieczne.

10 52.11 Będę cię wysławiał, Panie! na wieki, żeś to uczynił, a będę oczekiwał imienia twego, gdyż jest zacne przed oblicznością świętych twoich.

Continuar Lendo