Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 8

1 8.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy. 8.2 Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! któryś wyniósł chwałę twoję nad niebiosa.

2 8.3 Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.

3 8.4 Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił,

4 8.5 Tedy mówię: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz?

5 8.6 Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.

6 8.7 Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego.

7 8.8 Owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne.

8 8.9 Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieszkach morskich.

9 8.10 Panie, Panie nasz! jako zacne jest imię twoje po wsystkiej ziemi!

Continuar Lendo