Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 92

1 92.1 Psalm a pieśń na dzień sobotni. 92.2 Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy.

2 92.3 Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,

3 92.4 Na instrumencie o dziesięciu strunach, na lutni, i na harfie z śpiewaniem.

4 92.5 Albowiemeś mię rozweselił, Panie! sprawami twemi; o sprawach rąk twoich śpiewać będę.

5 92.6 O jako wielmożne są sprawy twoje, Panie! bardzo głębokie są myśli twoje.

6 92.7 Człowiek bydlęcy nie zna, a głupi nie zrozumiewa tego,

7 92.8 Iż wyrastają niezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią nieprawość, aby byli wykorzenieni aż na wieki;

8 92.9 Ale ty, o Najwyższy! jesteś Panem na wieki.

9 92.10 Albowiem, oto nieprzyjaciele twoi, Panie! albowiem oto nieprzyjaciele twoi zginą; rozproszeni będą wszyscy, którzy czynią nieprawość.

10 92.11 Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców; pokropiony będę olejkiem świeżym.

11 92.12 I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje.

12 92.13 Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na Libanie rozmnoży się.

13 92.14 Wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną.

14 92.15 Nawet i w sędziwości przyniosą owoc, czerstwymi i zielonymi będą;

15 92.16 Aby to opowiadano, że uprzejmym jest Pan, skała moja, a że w nim nie masz żadnej nieprawości.

Continuar Lendo