Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 98

1 Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego.

2 Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoję.

3 Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swoję przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.

4 Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie.

5 Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując.

6 Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

7 Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim.

8 Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują,

9 Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości.

Continuar Lendo