Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 134

1 Pieśń stopni. Ej nuż błogosławcie Panu wszyscy słudzy Pańscy, którzy stawacie w domu Pańskim na każdą noc.

2 Podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc:

3 Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię.

Continuar Lendo