Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 48

1 48.1 Pieśń psalmu synów Korego. 48.2 Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej.

2 48.3 Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego.

3 48.4 Bóg w pałacach jego uznany jest za twierdzę wysoką.

4 48.5 Bo oto królowie, gdy się zgromadzili i ciągnęli wespół,

5 48.6 Sami to ujrzawszy bardzo się zadziwili, a przestraszeni będąc prędko uciekali.

6 48.7 Strach ich tam ogarnął i boleść, jako niewiastę rodzącą.

7 48.8 Wiatrem wschodnim pokruszysz okręty z Tarsys.

8 48.9 Jakośmy słyszeli, takeśmy widzieli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował aż na wieki. Sela.

9 48.10 Uważamy, o Boże! miłosierdzie twoje w pośród kościoła twego.

10 48.11 Jakie jest imię twoje, Boże! taka też jest chwała twoja aż do kończyn ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.

11 48.12 Niech się rozweseli góra Syon: niech się rozradują córki Judzkie dla sądów twoich, Boże!

12 48.13 Otoczcie Syon, i obstąpcie go; policzcie wieże jego.

13 48.14 Przypatrujcie się pilnie basztom jego, a oglądajcie pałace jego, abyście umieli powiadać narodowi potomnemu.

14 48.15 Że ten Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne, a iż on naszym hetmanem będzie aż do śmierci.

Continuar Lendo