Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 67

1 67.1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu. 67.2 Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela.

2 67.3 Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.

3 67.4 Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!

4 67.5 Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.

5 67.6 Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.

6 67.7 Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz.

7 67.8 Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.

Continuar Lendo