Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 98

1 (По слав. 97) Псалм. Пейте на ГОСПОДА нова песен, защото Той извърши чудни дела! Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победата.

2 ГОСПОД изяви спасението Си, откри правдата Си пред очите на народите.

3 Спомни си милостта Си и верността Си към израилевия дом. Всичките земни краища видяха спасението на нашия Бог.

4 Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя, ликувайте, радвайте се и пейте псалми!

5 Пейте на ГОСПОДА с арфа, с арфа и с глас на псалмопеене!

6 С тръби и с глас на рог викнете радостно пред Царя, ГОСПОДА!

7 Нека бучи морето и всичко в него, светът и неговите обитатели!

8 Нека ръкопляскат реките, нека се радват заедно планините

9 пред ГОСПОДА, защото идва да съди земята. Ще съди света с правда и народите — с правота.

Continuar Lendo