Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 69

1 (По слав. 68) За първия певец. По музиката на Кремовете. Псалм на Давид. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми!

2 Потънах в дълбока тиня, където няма твърда основа, навлязох в дълбоки води и приливът ме потапя.

3 Изнемогвам от викането си, гърлото ми е пресъхнало, очите ми чезнат, докато чакам своя Бог.

4 Тези, които ме мразят без причина, са повече от космите на главата ми; могъщи са тези, които искат да ме погубят, които несправедливо са мои врагове; тогава трябва да върна това, което не съм откраднал.

5 Боже, Ти знаеш безумието ми и прегрешенията ми не са скрити от Теб.

6 Нека не се посрамят заради мен онези, които Те чакат, Господи, БОЖЕ на Войнствата! Нека не се опозорят заради мен онези, които Те търсят, Боже на Израил!

7 Защото заради Теб понесох присмех, срам покри лицето ми.

8 Отчуждих се от братята си и чужденец станах за синовете на майка си,

9 защото ревността за Твоя дом ме изяде и укорите на онези, които укоряват Теб, паднаха върху мен.

10 Плачех и изнурявах душата си с пост, но това ми стана за укор.

11 Облякох вретище за дреха и станах им за поговорка.

12 За мен говорят седящите в портата и аз съм в песните на пияниците.

13 Но аз към Теб отправям молитвата си, ГОСПОДИ, в благоприятно време. Боже, според голямата Си милост ме послушай, според верността на Своето спасение!

14 Избави ме от тинята, за да не потъна; нека бъда избавен от онези, които ме мразят, и от дълбините на водите!

15 Да не ме завлече водният поток, нито да ме погълне бездната и да не затвори ровът устата си над мен.

16 Чуй ме, ГОСПОДИ, защото е блага милостта Ти, обърни се към мен според множеството на Своите милости

17 и не скривай лицето Си от слугата Си, понеже съм в беда — послушай ме бързо!

18 Приближи се при душата ми и я изкупи, изкупи ме поради враговете ми!

19 Ти знаеш моя укор, моя срам и моя позор; всичките мои противници са пред Теб.

20 Укор съкруши сърцето ми и страдам, чаках да ме пожали някой, но нямаше никой; и чаках утешители, но не намерих никакви.

21 Дадоха ми и жлъчка за храна и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

22 Трапезата им пред тях нека стане примка и вместо благоденствие — клопка!

23 Нека се помрачат очите им, за да не виждат, и направи хълбоците им постоянно да треперят!

24 Излей върху тях яростта Си и нека ги застигне пламъкът на Твоя гняв!

25 Жилището им нека запустее и в шатрите им нека никой не живее!

26 Защото те преследват онзи, когото Ти си поразил, и разказват за болката на Твоите ранени.

27 Прибави вина върху вината им и нека не влязат в Твоята правда!

28 Нека се заличат от книгата на живота и нека не се запишат с праведните!

29 А аз съм окаян и наскърбен — нека Твоето спасение, Боже, ме възвиши.

30 Ще хваля Името на Бога с песен и ще Го възвелича с благодарение.

31 И това ще се хареса на ГОСПОДА повече от бик или от юнец с рога и раздвоени копита.

32 Смирените ще видят и ще се зарадват; и вие, които търсите Бога, сърцето ви ще живее,

33 защото ГОСПОД слуша изпадналите в нужда и не презира затворниците Си.

34 Нека Го хвалят небето и земята, моретата и всичко, което се движи в тях!

35 Защото Бог ще спаси Сион и ще съгради градовете на Юда; и ще живеят там, и ще го притежават.

36 И потомството на слугите Му ще го наследи и онези, които обичат Името Му, ще живеят в него.

Continuar Lendo