Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 130

1 (По слав. 129) Песен на изкачванията. От дълбините виках към Теб, ГОСПОДИ.

2 Господи, чуй гласа ми! Нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбите ми!

3 Ако Ти, ГОСПОДИ, помниш греховете, то кой, Господи, ще устои?

4 Но при Теб има прошка, за да Ти се боят.

5 Чакам ГОСПОДА; душата ми чака и на словото Му се уповавам.

6 Душата ми чака Господа повече от стражите — зората, повече от стражите — зората.

7 Израилю, уповай се на ГОСПОДА, защото при ГОСПОДА е милостта и велико е у Него изкуплението.

8 И Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония.

Continuar Lendo