Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 96

1 (По слав. 95) Пейте на ГОСПОДА нова песен, пейте на ГОСПОДА, цяла земя!

2 Пейте на ГОСПОДА, благославяйте Името Му, възвестявайте от ден на ден спасението Му!

3 Прогласявайте между езичниците Неговата слава, между всичките народи — чудните Му дела,

4 защото ГОСПОД е велик и всеславен, страшен е над всички богове.

5 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.

6 Пред Него са блясък и величие, сила и красота са в светилището Му.

7 Отдайте на ГОСПОДА, вие, племена на народите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила!

8 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, донесете принос и елате в дворовете Му,

9 поклонете се на ГОСПОДА в свято великолепие! Треперете пред Него, цяла земя!

10 Кажете между народите: ГОСПОД царува! И светът стои здраво, няма да се поклати. Той ще съди народите с правота.

11 Нека се веселят небесата и нека ликува земята, нека бучи морето и всичко в него,

12 нека се весели полето и всичко по него. Тогава ще ликуват всичките дървета на гората

13 пред ГОСПОДА, защото Той идва, защото идва да съди земята. Той ще съди света с правда и народите — с истината Си.

Continuar Lendo