Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 96

1 Syng Herren ein ny song, syng for Herren, all jordi!

2 Syng for Herren, lova hans namn, forkynn frå dag til dag hans frelsa!

3 Fortel millom heidningar hans æra, millom alle folkeslag hans under!

4 For Herren er stor og mykje lovsungen, skræmeleg er han framfor alle gudar.

5 For alle gudar hjå folki er avgudar; men Herren hev gjort himmelen.

6 Høgd og herlegdom er for hans åsyn, styrke og prydnad i hans heilagdom.

7 Gjev Herren, de folke-ætter, gjev Herren æra og magt!

8 Gjev Herren hans namns æra, tak gåvor med og kom i hans fyregardar!

9 Tilbed Herren i heilagt skrud, skjelv for hans åsyn, all jordi!

10 Seg millom heidningarne: «Herren er konge, og jordriket stend fast, det let seg ikkje rikka; han dømer folki med rettvisa.»

11 Himmelen glede seg, og jordi fagne seg, havet dure og alt som i det er!

12 Marki frygde seg og alt det som på marki er! Då fegnast alle tre i skogen

13 for Herrens åsyn; for han kjem, for han kjem til å døma jordi; han skal døma jordriket med rettferd og folki i sin truskap.

Continuar Lendo