Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 125

1 Ein song til høgtidsferderne. Dei som lit på Herren, er som Sionsfjellet, som ikkje vert rikka, men æveleg stend fast.

2 Jerusalem – fjell er kringum det, og Herren er ikring sitt folk frå no og i all æva.

3 For ikkje skal ugudleg kongsstav kvila på arvluten åt dei rettferdige, at ikkje dei rettferdige skal retta ut til urett sine hender.

4 Gjer godt, Herre, mot dei gode, og imot deim som hev eit ærlegt hjarta!

5 Men deim som vender seg burt til sine krokute vegar, skal Herren lata fara med illgjerningsmenner. Fred vere yver Israel!

Continuar Lendo