Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 100

1 Ein lovsalme. Ropa med frygd for Herren, all jordi!

2 Ten Herren med gleda, kom fram for hans åsyn med fagnad!

3 Vit at Herren er Gud, han hev skapt oss, og ikkje me, til sitt folk og til den hjord han føder.

4 Kom inn i hans portar med takk, i hans fyregardar med lov, prisa honom, lova hans namn!

5 For Herren er god, hans miskunn varer æveleg, og hans truskap frå ætt til ætt.

Continuar Lendo