Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 29

1 Ein salme av David. Gjev Herren, de Guds søner, gjev Herren æra og magt!

2 Gjev Herren hans namns æra, tilbed Herren i heilag prydnad!

3 Herrens røyst ljodar yver vatni, Gud den herlege torar, Herren yver dei store vatn.

4 Herrens røyst ljodar med velde, Herrens røyst med herlegdom.

5 Herrens røyst bryt sund cedertre, ja, Herren bryt sund cedertrei på Libanon.

6 Og han fær deim til å hoppa som ein kalv, Libanon og Sirjon som ein ung villukse.

7 Herrens røyst sprengjer eldslogar fram.

8 Herrens røyst fær øydemarki til å skjelva, Herren fær øydemarki ved Kades til å skjelva.

9 Herrens røyst fær hindarne til å kalva og snøyder skogarne, og i hans tempel segjer alt: «Æra!»

10 Herren sat yver storflodi, og Herren sit konge til æveleg tid.

11 Herren gjeve sitt folk styrke, Herren velsigne sitt folk med fred!

Continuar Lendo