Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 37

1 (По слав. 36) Псалм на Давид. Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие,

2 защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.

3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и пази истината.

4 Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.

5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.

6 Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.

7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.

8 Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай — това води само към вършене на зло.

9 Защото злодеите ще бъдат отсечени, а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.

10 Защото още малко, и безбожния няма да го има вече, ще търсиш мястото му, но няма да е там.

11 А смирените ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир.

12 Безбожният прави заговор против праведния и със зъби скърца против него.

13 Господ му се смее, защото вижда, че денят му идва.

14 Безбожните извадиха меча и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и бедния, за да заколят ходещите в правда.

15 Мечът им ще се забие в собственото им сърце и лъковете им ще се строшат.

16 По-добре малкото на праведния, отколкото изобилието на мнозина безбожни.

17 Защото ръцете на безбожните ще се строшат, а ГОСПОД подкрепя праведните.

18 ГОСПОД знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде вечно.

19 Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити.

20 А безбожните ще се изтребят и враговете на ГОСПОДА ще бъдат като агнешката тлъстина — ще изчезнат, в дим ще изчезнат.

21 Безбожният взема назаем и не връща, а праведният е милостив и дава.

22 Защото благословените от Него ще наследят земята, а проклетите от Него ще се изтребят.

23 Стъпките на човека се утвърждават от ГОСПОДА и неговият път Му е угоден.

24 Когато падне, няма да бъде повален, защото ГОСПОД подпира ръката му.

25 Млад бях, ето, остарях, но не видях праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.

26 Цял ден е милостив и дава назаем, и потомството му е за благословение.

27 Отклонявай се от злото и върши добро, и ще населяваш вечно земята.

28 Защото ГОСПОД обича правда и няма да остави Своите светии — те ще бъдат опазени до века, а потомството на безбожните ще се изтреби.

29 Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.

30 Устата на праведния произнася мъдрост и езикът му говори правда.

31 Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките му не ще се подхлъзнат.

32 Безбожният дебне праведния и търси да го убие.

33 ГОСПОД няма да го остави в ръката му и няма да го осъди, когато бъде съден.

34 Чакай ГОСПОДА и пази Неговия път, и Той ще те възвиши да наследиш земята; ще гледаш, когато се изтребват безбожните.

35 Видях безбожния в голяма мощ да се разпростира като зелено дърво на мястото си;

36 но премина, и ето, нямаше го; търсих го и не се намери.

37 Забележи непорочния и гледай праведния, защото човекът на мира ще има бъдеще,

38 а отстъпилите от Бога ще се изтребят всички, бъдещето на безбожните ще се отсече.

39 Но спасението на праведните е от ГОСПОДА; Той е тяхната крепост във време на беда.

40 И ГОСПОД ще им помогне и ще ги избави, ще ги избави от безбожните и ще ги спаси, понеже на Него се уповаха.

Continuar Lendo