Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 56

1 (По слав. 55) За първия певец. По музиката на Гълъбът на далечните дъбове. Миктам на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет. Смили се над мен, Боже, защото иска да ме погълне човек; като воюва цял ден, ме притеснява.

2 Враговете ми цял ден ме преследват; защото много са онези, които с гордост воюват против мен.

3 Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам.

4 В Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?

5 Цял ден изкривяват думите ми, всичките им мисли са против мен за зло.

6 Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, защото причакват душата ми.

7 При греха ще има ли за тях спасение? Боже, повали народите със гняв!

8 Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?

9 Тогава враговете ми ще се върнат назад в деня, когато Те призова. Това зная — че Бог е откъм мен.

10 В Бога — ще хваля словото Му — в ГОСПОДА — ще хваля словото Му —

11 в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?

12 Обещанията ми към Теб са върху мене, Боже; ще Ти принеса благодарствени жертви,

13 защото Ти Си избавил душата ми от смърт. Не си ли избавил и краката ми от падане, за да ходя пред Бога в светлината на живите?

Continuar Lendo