Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 146

1 (По слав. 145) Алилуя! Хвали ГОСПОДА, душо моя!

2 Ще хваля ГОСПОДА докато съм жив, ще пея хваления на моя Бог, докато съм!

3 Не се уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма спасение.

4 Духът му излиза, той се връща в земята си и в същия този ден намеренията му загиват.

5 Блажен онзи, чиято помощ е Богът на Яков, чиято надежда е в ГОСПОДА, неговия Бог,

6 който е направил небето и земята, морето и всичко, което е в тях, който пази вярност до века,

7 който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните. ГОСПОД развързва вързаните.

8 ГОСПОД отваря очите на слепите. ГОСПОД изправя приведените. ГОСПОД обича праведните.

9 ГОСПОД пази чужденците. Той подкрепя сирачето и вдовицата, а пътя на безбожните обръща.

10 ГОСПОД ще царува до века, Твоят Бог, Сионе — за всички поколения! Алилуя!

Continuar Lendo