Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 85

1 (По слав. 84) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. ГОСПОДИ, Ти си показал благоволение към земята Си, възвърнал си Яков от плен.

2 Простил си беззаконието на народа Си, покрил си целия му грях. (Села.)

3 Оттеглил си цялата Си ярост, отвърнал си се от изгарящия Си гняв.

4 Възвърни ни, Боже на нашето спасение, и прекрати негодуванието Си против нас!

5 До века ли ще се гневиш против нас? Ще продължиш ли гнева Си за всички поколения?

6 Няма ли да ни съживиш отново, за да се радва в Теб Твоят народ?

7 Окажи ни милостта Си, ГОСПОДИ, и ни подари спасението Си!

8 Ще слушам какво ще говори ГОСПОД Бог, защото ще говори мир на народа Си и на светиите Си, и да не се върнат обратно към безумие.

9 Наистина спасението Му е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.

10 Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха.

11 Истина ще поникне от земята и правда ще надникне от небето.

12 И ГОСПОД ще даде доброто, и земята ни ще даде плода си.

13 Правда ще върви пред Него и Той ще направи стъпките й път.

Continuar Lendo