Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 97

1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

2 Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.

3 Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit.

4 Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.

5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.

6 Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.

7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek.

8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

9 Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

10 A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.

11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm.

12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!

Continuar Lendo