Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 147

1 Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

2 Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

3 Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

4 Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

6 Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

7 Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

8 A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

9 A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11 Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13 Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15 Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!

16 Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17 Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?

18 Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Continuar Lendo