Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 1

1 Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;

2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal.

3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

4 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.

5 Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bûnösök az igazak gyülekezetében.

6 Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

Continuar Lendo