Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 145

1 Dávid dicsérõ éneke.

2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.

4 Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.

5 A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

7 A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.

9 az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11 Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét.

13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.

14 Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.

15 Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.

16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.

17 Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes.

18 Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt.

19 Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.

20 Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

Continuar Lendo