Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 64

2 Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;

3 skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob.

4 der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen

5 for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.

6 Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?"

7 De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke – og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

8 Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;

9 han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;

10 alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;

11 de retfærdige glædes i HERREN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!

Continuar Lendo