Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 14

1 Dårerne siger i Hjertet: "Der er ingen Gud!" Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.

2 HERREN skuer ned fra Himlen på Menneskens Børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud.

3 Afveget er alle, til Hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikke een!

4 Er alle de Udådsmænd da uden Forstand, der æder mit Folk, som åd de Brød, og ikke påkalder HERREN?

5 Af Rædsel gribes de da, thi Gud er i de retfærdiges Slægt.

6 Gør kun den armes Råd til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.

7 Ak, kom dog fra Zion Israels Frelse! Når HERREN vender Folkets Skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes!

Continuar Lendo