Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 84

2 Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!

3 Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

4 Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger – dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!

5 Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. – Sela.

6 Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!

7 Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.

8 Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.

9 Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! – Sela.

10 Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!

11 Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.

12 Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

13 Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!

Continuar Lendo