Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 84

1 Zborovoi. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih.

2 Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!

3 Dua mi gine i ezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliu Bogu ivomu.

4 I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdace gdje e poloiti mlade svoje:

5 a ja rtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Boe moj! Blaeni koji prebivaju u Domu tvome slave' te bez prestanka!

6 Blaen komu je pomo u tebi dok se sprema na svete putove!

7 Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeu i prva je kia u blagoslov odijeva.

8 Snaga im raste od asa do asa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.

9 Jahve, Boe nad Vojskama, uj molitvu moju, posluaj, Boe Jakovljev!

10 Pogledaj, tite na, Boe, pogledaj lice pomazanika svoga!

11 Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuu drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u atorima grenika.

12 Jahve, Bog, sunce je i tit: on daje milost i slavu. Ne uskrauje Jahve dobara onima koji idu u nedunosti.

13 Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.

Continuar Lendo