Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 105

1 Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navjeujte meu narodima djela njegova!

2 Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova udesa!

3 Diite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih to trae Jahvu!

4 Traite Jahvu i njegovu snagu, traite svagda njegovo lice!

5 Sjetite se udesa koja uini, njegovih uda i sudova usta njegovih!

6 Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

7 On je Jahve, Bog na; po svoj su zemlji njegovi sudovi!

8 On se uvijek sjea svojega Saveza, rijei koju dade tisui narataja:

9 Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku.

10 Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vjeni Savez,

11 govorei: "Tebi u dati kanaansku zemlju kao dio u batinu vau."

12 Kad ih jo bjee malo na broju, vrlo malo, i kad bjehu pridolice u njoj,

13 ili su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,

14 ali ne dopusti nikom da ih tlai, kanjavae zbog njih kraljeve:

15 "Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!"

16 I on pozva glad na zemlju, sve zalihe uniti krune.

17 Pred njima ovjeka posla: Josip u ropstvo bijae prodan.

18 Sputae uzama noge njegove, u gvoe mu vrat stavie,

19 dok se ne ispuni prorotvo njegovo, Jahvina ga rije potvrdi.

20 Kralj naredi da ga drijee, naroda poglavar oslobodi njega.

21 Za domaina ga stavi kui svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga,

22 da velikae njegove po volji ui i starce njegove mudrosti da vodi.

23 Tad Izrael u Egipat ue, Jakov doljak bjee u Kamovoj zemlji.

24 Narod svoj umnoi veoma, uini ga jaim od dumana.

25 Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da slugama njegovim opaki budu.

26 Mojsija posla, slugu svoga, Arona, kog odabra.

27 injahu meu njima znake njegove i udesa u Kamovoj zemlji.

28 Posla tmine, i smrknu se, al' prkosie oni rijeima njegovim.

29 U krv im vode prometnu i pobi ribe njihove.

30 Zemljom im abe provrvjee, prodrijee i u dvore kraljevske.

31 Ree, i muha roj doletje i komarci u sve kraje njine.

32 Mjesto kie grad im dade, ognjene munje po njihovoj zemlji.

33 Udari im lozu i smokve, polomi stabla u krajima njinim.

34 Ree, i skakavci dooe i bezbrojne gusjenice s njima.

35 U zemlji im prodrijee svu bilinu, prodrijee rod njihovih njiva.

36 Pobi sve prvoroene u njihovoj zemlji, sve prvine snage njihove.

37 Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bjee.

38 Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade.

39 Rasprostro je oblak kao pokrov i oganj da se obno sja.

40 Zamolie, i dovede prepelice, nebeskim ih kruhom tad nahrani.

41 Hrid rascijepi, i provri voda, pustinjom potee kao rijeka.

42 Tad se sjeti svete rijei svoje to je zada sluzi svome Abrahamu.

43 Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje.

44 I dade im zemlje poganske, trud naroda batinie,

45 da uvaju naredbe njegove i zakone da mu paze. Aleluja!

Continuar Lendo