Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 72

1 Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának,

2 hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat.

3 Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot!

4 Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat!

5 Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre!

6 Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet:

7 úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold.

8 Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig.

9 Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei!

10 Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót!

11 Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!

12 Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője.

13 Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti.

14 Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük.

15 Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap!

16 Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon&#59; virágozzanak a városok, mint földön a fű!

17 Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével mondjanak egymásra áldást&#59; mondja őt boldognak minden nép!

18 Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni!

19 Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen.

20 Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.

Continuar Lendo