Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 83

1 Ászáf zsoltáréneke.

2 Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem!

3 Hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fenn hordják fejüket.

4 Néped ellen titkon ármányt szőnek, tanácskoznak védenceid ellen.

5 Jertek – mondják -, irtsuk ki e népet, ne is emlékezzenek többé Izráel nevére!

6 Mert egyetértésben tanácskoznak, szövetséget kötnek ellened

7 Edóm lakói és az izmáeliek, a móábiak és a hagriak,

8 Gebál, Ammón és Amálék, Filisztea, Tírusz lakóival.

9 Asszíria is hozzájuk csatlakozott, támasza lett Lót fiainak. (Szela.)

10 Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábínnal a Kísón-pataknál,

11 akik megsemmisültek Éndórnál, és a föld trágyájává lettek!

12 Tégy úgy előkelőikkel, mint Órébbel és Zeébbel, minden főemberükkel úgy, mint Zebahhal és Calmunnával,

13 akik ezt mondták: Foglaljuk el Isten birtokát!

14 Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördögszekér, vagy mint a szélhordta polyva!

15 Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng égeti a hegyeket,

16 úgy üldözd őket viharoddal, úgy rémítsd őket forgószeleddel!

17 Borítsd el gyalázattal arcukat, hogy keressék nevedet, URam!

18 Szégyenüljenek meg, és rémüldözzenek örökké, pironkodjanak, és vesszenek el!

Continuar Lendo