Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 47

1 A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!

2 Mert a felséges ÚR félelmetes, nagy király az egész földön.

3 Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.

4 Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.)

5 Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az ÚR.

6 Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!

7 Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!

8 Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.

9 Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!

Continuar Lendo