Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 35

1 Dávidé. Perelj, URam, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal!

2 Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre!

3 Végy elő lándzsát, csatabárdot üldözőim ellen! Szólj így hozzám: Én megsegítlek téged!

4 Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek! Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem!

5 Legyenek olyanok, mint a szélhordta polyva. Az ÚR angyala szórja szét őket!

6 Legyen útjuk sötét és síkos, az ÚR angyala üldözze őket!

7 Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak vermet nekem.

8 Érje őket váratlan veszedelem, fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, ők maguk essenek gödörbe!

9 Én pedig ujjongok az ÚRnak, és örvendezek szabadításának.

10 Minden porcikám ezt mondja: Ki volna hozzád fogható, URam? Mert megmented a nyomorultat az erőszakostól, a nyomorultat és szegényt a fosztogatótól.

11 Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok.

12 Rosszal fizetnek a jóért, életemre törnek.

13 Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam.

14 Úgy jártam-keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja.

15 De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül.

16 Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem.

17 Uram, meddig nézed el ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól!

18 Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek.

19 Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek.

20 Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön.

21 Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam: Saját szemünkkel láttunk!

22 Láttad mindezt, URam! Ne hallgass, Uram, ne légy távol tőlem!

23 Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem!

24 Ítélj meg igazságod szerint, URam, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek!

25 Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! Ne mondhassák: Végeztünk vele!

26 Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben!

27 Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az ÚR, aki szolgája javát akarja.

28 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet minden nap.

Continuar Lendo