Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 149

1 Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!

2 Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak!

3 Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!

4 Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

5 Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön.

6 Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.

7 Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket.

8 Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket.

9 Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!

Continuar Lendo