Connect with us

Bíblia SVD

Salmos 117

1 Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.

2 Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!

Continuar Lendo