Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 87

1 Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. &A szent hegyeken vetette meg az õ fundamentomát.

2 Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.

3 Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te Istennek városa! Szela.

4 Elõszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerõimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.

5 És ezt mondják a Sion felõl: Mind ez, mind amaz ott született, és õ, a Felséges, erõsíti azt.

6 Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

7 És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

Continuar Lendo