Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 76

1 Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.

2 Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben.

3 Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.

4 Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.

5 Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.

6 Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett.

7 A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.

8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol?

9 Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,

10 Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.

11 Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.

12 Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.

13 Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.

Continuar Lendo