Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 9

1 Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i ree im: "Plodite se i mnoite i zemlju napunite.

2 Neka vas se boje i od vas strahuju sve ivotinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve to se po zemlji kree i sve ribe u moru: u vae su ruke predane.

3 Sve to se kree i ivi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao to vam dadoh zeleno bilje.

4 Samo ne smijete jesti mesa u kojem je jo dua, to jest njegova krv.

5 A za vau krv, za va ivot, trait u obraun: trait u ga od svake ivotinje; i od ovjeka za njegova druga trait u obraun za ljudski ivot.

6 Tko prolije krv ovjekovu, njegovu e krv ovjek proliti! Jer na sliku Boju stvoren je ovjek!

7 A vi, plodite se, i mnoite i zemlju napunite, i podloite je sebi!"

8 Jo ree Bog Noi i njegovim sinovima s njim:

9 "A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vaim potomstvom poslije vas

10 i sa svim ivim stvorovima to su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima – sa svime to je s vama izilo iz korablje – sa svim ivim stvorovima na zemlji.

11 Drat u se ja svog Saveza s vama te nikada vie vode potopne nee unititi iva bia niti e ikad vie potop zemlju opustoiti."

12 I ree Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmeu sebe i vas i svih ivih bia to su s vama, za narataje budue:

13 Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu izmeu mene i zemlje.

14 Kad oblake nad zemlju navuem i duga se u oblaku pokae,

15 spomenut u se Saveza svoga, Saveza izmeu mene i vas i stvorenja svakoga ivog: potopa vie nee biti da uniti svako bie.

16 U oblaku kad se pojavi duga, ja u je vidjeti i vjekovnog u se sjeati Saveza izmeu Boga i svake ive due, svakog tijela na zemlji."

17 I ree Bog Noi: "To neka je znak Saveza koji sam postavio izmeu sebe i svih ivih bia to su na zemlji."

18 Sinovi Noini, koji su iz korablje izili, bijahu: em, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca.

19 Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao.

20 Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd.

21 Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred atora.

22 Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje brae vani.

23 em i Jafet uzmu ogrta, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, idui natrake, pokriju oevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidjee oca gola.

24 Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao to mu je uinio najmlai sin, ree:

25 "Neka je proklet Kanaanac, brai svojoj najnii sluga nek' bude!"

26 Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, emov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga!

27 Nek Bog rairi Jafeta da prebiva pod atorima emovim, Kanaanac nek' mu je sluga!"

28 Poslije Potopa Noa poivje trista pedeset godina.

29 U svemu poivje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije.

Continuar Lendo