Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 15

1 Poslije tih dogaaja Jahve uputi Abramu rije u ukazanju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zatita; a nagrada tvoja bit e vrlo velika!"

2 Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, emu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kui nasljednik Eliezer Damaanin?

3 Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram – jedan e, eto, od mojih ukuana postati moj batinik."

4 Ali mu Jahve opet uputi rije: "Taj nee biti tvoj batinik, nego e ti batinik biti tvoj potomak."

5 Izvede ga van i ree: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih moe prebrojiti." A onda doda: "Toliko e biti tvoje potomstvo."

6 Abram povjerova Jahvi, i on mu to urauna u pravednost.

7 Tada mu on ree: "Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed."

8 A on odvrati: "Gospodine moj, Jahve, kako u ja doznati da u je zaposjesti?"

9 Odgovori mu: "Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubia."

10 Sve mu to donese, rasijee na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; ptica nije rasijecao.

11 Ptice grabeljivice obarale se na leeve, ali ih je Abram rastjerivao.

12 Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze.

13 Tada Bog ree Abramu: "Dobro znaj da e tvoji potomci biti stranci u tuoj zemlji; robovat e i biti tlaeni etiri stotine godina,

14 ali narodu kojem budu sluili ja u suditi; i konano e izii s velikim blagom.

15 A ti e k ocima svojim u miru poi, u sretnoj starosti bit e sahranjen.

16 Oni e se ovamo vratiti za etvrtog narataja, jer mjera se zlodjela amorejskih jo nije navrila."

17 Kad je sunce zalo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen eravnjak i gorua zublja te prou izmeu onih dijelova.

18 Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavi: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata:

19 Kenijce, Keniane, Kadmonce,

20 Hetite, Periane, Refaimce,

21 Amorejce, Kanaance, Girgaane, Jebusejce."

Continuar Lendo