Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 39

1 Josipa dovedoe u Egipat. Tu ga od Jimaelaca koji su ga onamo doveli kupi Egipanin Potifar, dvoranin faraonov i zapovjednik njegove tjelesne strae.

2 Jahve je bio s Josipom, zato je u svemu imao sreu: Egipanin ga uzme k sebi u kuu.

3 Vidje njegov gospodar da je Jahve s njim i da svemu to mu ruka poduzme Jahve daje uspjeh;

4 zavolje on Josipa, uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak.

5 I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipaninov zbog Josipa: blagoslov Jahvin bijae na svemu to je imao – u kui i u polju.

6 I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj te se vie ni za to nije brinuo, osim za jelo to je jeo. A Josip je bio mladi stasit i naoit.

7 Poslije nekog vremena ena njegova gospodara zagleda se u Josipa i ree mu: "Legni sa mnom!"

8 On se oprije i ree eni svoga gospodara: "Gledaj! Otkako sam ja ovdje, moj se gospodar ne brine ni za to u kui; sve to ima meni je povjerio.

9 On u ovoj kui nema vie vlasti negoli ja i nita mi ne krati, osim tebe, jer si njegova ena. Pa kako bih ja mogao uiniti tako veliku opainu i sagrijeiti protiv Boga!"

10 Iako je Josipa salijetala iz dana u dan, on nije pristajao da uz nju legne; nije joj prilazio.

11 Jednog dana Josip ue u kuu na posao. Kako nikog od sluinadi nije bilo u kui,

12 ona ga uhvati za ogrta i ree: "Legni sa mnom!" Ali on ostavi svoj ogrta u njezinoj ruci, otre se i pobjee van.

13 Vidjevi ona da je u njezinoj ruci ostavio ogrta i pobjegao van,

14 zovne svoje sluge te im ree: "Gledajte! Trebalo je da nam dovede jednog Hebrejca da se s nama poigrava. Taj k meni doe da sa mnom legne, ali sam ja na sav glas zaviknula.

15 A im je uo kako viem, ostavi svoj ogrta pokraj mene i pobjee van."

16 Uza se je drala njegov ogrta dok mu je gospodar doao kui.

17 Onda i njemu kaza istu priu: "Onaj sluga Hebrejac koga si nam doveo doe k meni da sa mnom ljubaka!

18 Ali im je uo kako viem, ostavi svoj ogrta pokraj mene i pobjee van."

19 Kad je njegov gospodar uo pripovijest svoje ene koja ree: "Eto, tako sa mnom tvoj sluga", razgnjevi se.

20 Gospodar pograbi Josipa i baci ga u tamnicu – tamo gdje su bili zatvoreni kraljevi utamnienici. I osta u tamnici.

21 Ali je Jahve bio s njim, iskaza naklonost Josipu te on nae milost u oima upravitelja tamnice.

22 Tako upravitelj tamnice preda u Josipove ruke sve utamnienike koji su se nalazili u tamnici; i ondje se nita nije radilo bez njega.

23 Budui da je Jahve bio s njim, upravitelj tamnice nije nadgledao nita to je Josipu bilo povjereno: Jahve bijae s njim, i to god bi poduzeo, Jahve bi to okrunio uspjehom.

Continuar Lendo